Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

 

1.) Bent u bekend met het feit dat tijdens de Pro-Palestina demonstratie van donderdag 24 juli (gemaskerde) demonstranten opriepen tot geweld tegen joden, journalisten werden bedreigd (*) en (ISIS) terreurvlaggen werden getoond (**)?

 

2.) Waarom is er niet direct overgegaan tot arrestaties van de (gemaskerde) personen welke middels islamitische teksten opriepen tot geweld tegen Joden en terreurvlaggen toonden? Waarom is er niet direct door de politie opgetreden tegen de bedreiging van journalisten welke aanwezig waren bij de demonstratie?

 

3.) Klopt het dat de politie journalisten heeft gesommeerd te stoppen met het maken van foto’s omdat dit voor onrust zou zorgen? Zo ja, bent u het dan met de PVV eens dat dit een belemmering is van het werk van de journalisten en dat daarmee geweld en dreiging van demonstranten wordt beloond? Zo neen, waarom niet? 

 

4.) Bent u bereid deze (gemaskerde) personen welke opriepen tot geweld tegen Joden, journalisten hebben bedreigd en (ISIS) terreurvlaggen toonden alsnog te laten opsporen, aanhouden en (te doen) vervolgen? Zo neen, waarom niet?

 

5.) Bent u het met ons eens dat jodenhaat, haat jegens het westen en dreiging welke tijdens deze demonstratie constant aanwezig was, onacceptabel is en dat u dus in het vervolg voor dit soort demonstraties geen vergunningen meer afgeeft? Zo neen, waarom niet?

 

(*) http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/07/geenstijl_bedreigd_op_isisdemo.html#more

(**) Twitterverslag demonstratie van donderdag 24 juli tussen 19:00 - 20:00 uur door journalist Frank Verhoef https://twitter.com/fverhoef 

 

Namens de Partij voor de Vrijheid,

 

Léon de Jong en  Andre Elissen

 

Beantwoording schriftelijke vragen:

http://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3370214/1/262RIS274884%20Oproep%20tot%20geweld%20tijdens%20Pro-Palestina%20demonstratie

 

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube