Gisteren berichtte Nieuwsuur dat privacygevoelige informatie van burgers niet veilig is bij gemeenten. Uit nieuwe cijfers blijkt dat het aantal datalekken door gemeenten fors is toegenomen. In de meeste gevallen gaat het om persoonsgegevens die door de gemeente zijn verstuurd of afgegeven aan de verkeerde ontvanger. De PVV in de Haagse gemeenteraad wil opheldering van het college.

PVV-raadslid Andre Elissen: "Het is onacceptabel dat privacygevoelige informatie van burgers op straat komt te liggen door toedoen van de gemeente. Burgers moeten er van op aan kunnen dat als zij informatie aan de gemeente verstrekken, dit in veilige handen is. Wat de PVV betreft moet het college dan ook direct aan de bak om datalekken in de toekomst te voorkomen.’

De PVV heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld. Zo wil de PVV onder meer weten hoeveel datalekken er bij de gemeente Den Haag zijn geweest, hoeveel gedupeerden er zijn en wat het college gaat doen om de privacygevoelige informatie van burgers beter te beschermen. Ook wil de PVV weten hoe er binnen de gemeente tussen de verschillende afdelingen wordt omgegaan met privacygevoelige informatie van burgers.

 

Schriftelijke vragen

Den Haag, 11 mei 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.


1. Bent u bekend met de uitzending van Nieuwsuur d.d. 10-05-2017 over meer meldingen van datalekken door gemeenten?[1]

2. Kunt u aangeven hoeveel datalekken er bij de gemeente Den Haag zijn geweest in de periode 2013-nu? Graag een overzicht per jaar.

3. Kunt u per jaar aangeven om wat voor type datalekken het ging en hoe vaak dit voorkwam (conform het overzicht van Nieuwsuur[2])?

4. Kunt u uiteenzetten wat voor privacygevoelige informatie er is gelekt (financiële gegevens, NAW-gegevens, burgerservicenummers, enz.)? Graag een gespecificeerd overzicht per jaar met aantallen hoe vaak dit in het betreffende jaar voorkwam.

5. Hoe vaak is er in de periode 2013-nu privacygevoelige informatie gelekt door de gemeente n.a.v. een WOB-verzoek? Graag een overzicht per jaar.

6. Hoeveel gedupeerden van datalekken bij/door de gemeente Den Haag waren er in de periode 2013-nu?Graag een overzicht per jaar.

7. Zijn alle gedupeerden van gelekte privacy gevoelige informatie bij/door de gemeente Den Haag hiervan op de hoogte gebracht door de gemeente? Zo nee, hoeveel gedupeerden niet en waarom niet?

8. Door welke gemeentelijke afdeling(en) werd er privacygevoelige informatie gelekt? Graag een gespecificeerd overzicht per jaar per afdeling met het aantal keer dat dit voorkwam.

9. Welke criteria hanteert de gemeente voor het verstrekken van privacygevoelige informatie aan (1) andere afdelingen/diensten binnen de gemeente (intern) en (2) derden/partners (extern)?

10. Is er voor de ambtenaren op het stadhuis een werkinstructie waarin duidelijkheid wordt gegeven over doelbinding en autorisatie t.a.v. het gebruik van privacygevoelige informatie van burgers?[3] Zo ja, hoe luidt deze? Zo neen, waarom niet?

11. Welke ontwikkelingen signaleert het college op het gebied van datalekken bij/door de gemeente Den Haag?

12. Per 01-01-2016 geldt de meldplicht datalekken. Heeft de gemeente Den Haag sindsdien alle datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld? Zo neen, waarom niet?

13. Is het college met de PVV van mening dat privacygevoelige informatie van burgers veilig moeten zijn bij de gemeente Den Haag? Zo ja, wat gaat het college doen om datalekken in de toekomst te voorkomen n.a.v. deze schokkende cijfers?

Namens de Partij Voor de Vrijheid,

Andre Elissen

[1] http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2172451-meer-meldingen-van-datalekken-door-gemeenten.html?title=meer-meldingen-van-datalekken-door-gemeenten

[2] Persoonsgegevens verstuurd of afgegeven aan de verkeerde ontvanger, gegevens die per ongeluk zijn gepubliceerd, gegevens op kwijtgeraakte USB-sticks, smartphones of laptops, brief verkeerd bezorgd of geopend retour ontvangen, malware en hacking van computers, persoonsgegevens van verkeerde klant/burger in klantportaal, bij oud papier of op afgedankt apparaat.

[3] Indien burgers informatie aan de gemeente verstrekken t.b.v. een bepaald doel, bijvoorbeeld een uitkeringsaanvraag bestaat er dan een werkinstructie voor ambtenaren dat deze informatie niet gebruikt mag worden voor andere doeleinden?

 

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube