Donderdagavond 8 juni vond er weer een Raadsvergadering plaats. Hieronder kun je de standpunten van de PVV teruglezen.

Legen, (ver)plaatsen en gebruik glasbakken en ORAC’s
De PVV heeft er in de raad wederom op aangedrongen dat de afvaldienst, zeker gezien de vele smalle straten in Den Haag, zoveel mogelijk buiten de spits zijn werk moet doen. Dit voorkomt filevorming, irritatie bij de overige weggebruikers en economische schade.

Evaluatie Groene-Gele zone Ypenburg
De evaluatie van de pilot Groen-Gele zone bij het winkelcentrum in Ypenburg en smart parking stond aanvankelijk gepland voor september 2017 maar door signalen van winkeliers dat de gewenste effecten uitbleven is ervoor gekozen om de evaluatie eerder te laten plaatsvinden. Het college wilde de pilot onder de huidige voorwaarden en condities voortzetten tot september 2017. De PVV en andere partijen hebben zich in de Raadsvergadering hard gemaakt voor een oplossing voor de problemen. De PVV heeft de motie die oproept om de pilot met de groengele-zone bij het winkelcentrum Ypenburg uit te breiden meeondertekend. In plaats van één uur kan het winkelend publiek straks twee uur parkeren bij het winkelcentrum voor tien cent. De PVV zal zich blijven inzetten voor initiatieven die de bereikbaarheid van winkelcentra verbeteren.

Wijziging van de verordening op de binnenwateren
Het college wil met het voorstel tot wijziging van de verordening op de binnenwateren Den Haag de Haagse grachten aantrekkelijker en beter bereikbaar maken. Met de wijziging worden de ligplaatsen voor de binnenwateren geformaliseerd en worden sommige ligplaatsen opengesteld voor recreatievaartuigen. De partij voor de Vrijheid heeft met de wijziging van beide artikelen ingestemd. Al in 2011 deed de PVV het voorstel ‘Den Haag Grachtenstad aan Zee’: https://www.pvvdenhaag.nl/index.php/component/content/article/3-richard-de-mos/727-pvv-wil-den-haag-grachtenstad-aan-zee-.html

Geluidsnormen horeca
De PVV is voorstander van meer reuring in de stad. Daar waar de mogelijkheden er zijn, moeten ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen. De PVV zou graag zien dat de gemeente vooruitloopt op de mogelijkheden die de nieuwe wet- en regelgeving biedt door nu al afwijkende geluidsnormen vast te stellen voor specifieke gebieden. Ook zou de PVV graag zien dat dat het aantal ‘geluidjes’ per jaar verhoogd wordt naar het wettelijke maximum van 12x per jaar. Dit alles zorgt ervoor dat ondernemers alvast gebruik kunnen maken van de beoogde extra ruimte om te ondernemen en meer leven in de stad te bewerkstelligen. Helaas was er geen meerderheid in de raad voor dit voorstel.

Fiets parkeren
De PVV heeft vraagtekens gezet bij het beleid van het college om maximaal in te zetten op de fiets. Zo zijn er ook tal van nadelen die kleven aan deze obsessie van het college. Toename van enkelvoudige verkeersongelukken maar ook de chaos die het veroorzaakt in de binnenstad. De PVV is van mening dat handhaving in lijn dient te lopen met de drukte. Het college is zeer tevreden met het resultaat van het fietsenbeleid maar een blik op de Grote Marktplaats op een willekeurige zonnige dag leert ons dat de chaos en daarmee samenhangende problematiek duidelijk aanwezig zijn. Ook heeft het besluit van de NS om te stoppen met de verhuur van ov-fietsen eens te meer duidelijk gemaakt dat de wensen en ambities van het college en een groot deel van de raad niet overeenkomen met de realiteit.

 

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube