SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 21 juni 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Klopt het dat er in de bibliotheek Schilderswijk op 22 juni a.s. een iftarbijeenkomst staat gepland en dat Aboe Ismail/Jamal Ahajjaj daar komt spreken?*

2. Klopt het dat deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Bibliotheek Schilderswijk, Ap's Recycling en bewonersorganisatie De Paraplu** en dat deze organisaties subsidie ontvangen van de gemeente Den Haag? Zo ja, hoeveel en hoeveel geld kost deze bijeenkomst de Haagse belastingbetaler?

3. Is het u bekend dat aanhangers van het salafisme een terugkeer naar de zuivere islam ten tijde van de profeet Mohammed nastreven en dat Aboe Ismail/Jamal Ahajjaj zichzelf beschouwd als aanhanger van de zuivere islam?*** Zo ja, acht u het in het termen van integratie en assimilatie wenselijk dat een islamitische prediker die de zuivere islam voorstaat als spreker komt optreden in een Haagse bibliotheek?

4. Is het u bekend dat Aboe Ismail/Jamal Ahajjaj, imam bij de As Soennah moskee, predikt dat (1) vrouwen een hoofddoek moeten dragen, omdat dit een besluit van Allah is en dat vrouwen daarom geen keuze hebben en (2) je als mannelijke moslim niet trouwt met een vrouw die geen hoofddoek draagt?**** Zo ja, acht u het wenselijk dat deze islamitische prediker komt spreken in de bibliotheek Schilderswijk terwijl vrijheid een basisprincipe is van de Westerse normen en waarden?

5. Bent u ermee bekend dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding over Aboe Ismail/Jamal Ahajjaj zegt dat hij een belangrijke rol speelt in de verspreiding van het salafisme?***** Zo ja, hoe is het mogelijk dat deze man in Den Haag uitgenodigd wordt door gemeente gesubsidieerde instellingen om in onze stad zijn haat te spuwen?!

6. Bent u met de PVV van mening dat het onaanvaardbaar is dat deze omstreden man door gemeente gesubsidieerde instellingen wordt uitgenodigd om in Den Haag te komen spreken? Zo ja, ben u bereid deze organisaties ernstig toe te spreken?

7. Bent u bereid deze iftarbijeenkomst tegen te houden? Zo neen, bent u dan minimaal bereid ervoor zorg te dragen dat de radicale Aboe Ismail/Jamal Ahajjaj als spreker en aanwezige wordt geschrapt? Zo neen, waarom niet?

8. Bent u bereid deze schriftelijke vragen voor het plaatsvinden van de iftarbijeenkomst op 22 juni a.s. te beantwoorden? Zo neen, waarom niet?

Namens de Partij voor de Vrijheid,

Karen Gerbrands & Elias van Hees

*

2017 06 21 Iftarbijeenkomst

** http://www.schilderswijk.nl/index.php?uid=3667
*** https://al-yaqeen.com/nieuws/aantrekkingskracht-van-het-salafisme/
**** https://www.youtube.com/watch?v=d1TfzciWQvU
***** https://www.nctv.nl/binaries/10777_Salafisme_NL_tcm31-239080.pdf (p.26)

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube