De Partij voor de Vrijheid in de Haagse gemeenteraad is blij dat er na negen maanden onzekerheid voor de horecaondernemers aan de Mallemolen nu eindelijk goed nieuws is. Met de hulp van de PVV is de vervroeging van de sluitingstijd voor hun terrassen eindelijk van de baan.

In oktober 2016 trokken de horecaondernemers aan de Mallemolen bij de Haagse PVV-fractie aan de bel. Na een klachtenstroom over geluidsoverlast van één omwonende hadden zij van de gemeente een brief ontvangen met daarin het voornemen om de terrastijden aan de Mallemolen terug te schroeven van 23.00 naar 22.00 uur. Omdat de ondernemers aan de Mallemolen nu al moeten opboksen tegen de concurrentie uit de omliggende gebieden waar de terrassen tot middernacht geopend mogen zijn, zou een nog eerdere sluiting van hun terrassen waarschijnlijk de doodsteek hebben betekend.

Raadslid Andre Elissen: ‘Een locatiebezoek en een goed gesprek met de ondernemers aan de Mallemolen maakte duidelijk dat hier absoluut geen sprake is van structurele geluidsoverlast. De PVV heeft er sindsdien alles aan gedaan om de huidige sluitingstijd van 23.00 uur voor de terrassen aan de Mallemolen te behouden én met succes. De Mallemolen is één van de leukste horecastraatjes van Den Haag. Deze hardwerkende en goedwillende ondernemers verdienen het om de ruimte te krijgen om in Den Haag te ondernemen. De PVV is dan ook blij dat de gemeente en de Adviescommissie bezwaarschriften de zienswijze van de ondernemers hebben gevolgd, de klager in het ongelijk hebben gesteld en het voornemen tot vroege sluiting van de terrassen hebben teruggedraaid.’

De PVV is zeer te spreken over de goede afloop, maar doet de dringende oproep aan het college om lering te trekken uit deze zaak. Andre Elissen vervolgt: ‘De PVV betreurt het dat deze Haagse horecaondernemers maandenlang onnodig in onzekerheid hebben verkeerd over hun toekomst. Het totale traject heeft negen maanden geduurd. Wat de PVV betreft is dat veel te lang en moet het college aan de slag om deze doorlooptijd aanzienlijk te verkorten.’


Omroep West heeft een item gemaakt over deze kwestie, zie: http://www.omroepwest.nl/nieuws/3443659/Vervroegde-sluitingstijden-terrassen-Mallemolen-van-de-baan

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube