SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 18 september 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende aanvullende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met de berichten: ‘Vreugdevuur Duindorp gaat door; Scheveningen trekt de stekker eruit’* en ‘Grootste vreugdevuur ter wereld in gevaar’**?

2. Klopt het dat de vuurwerkshow die sinds 2015 bij het vreugdevuur Scheveningen gehouden wordt, nu verplaatst wordt weg van het Scheveningse vreugdevuur? Zo neen, wat klopt er niet aan de berichtgeving?

3. Welke rol speelt de gemeente bij het besluit om deze vuurwerkshow te verplaatsen?

4. Klopt het dat het besluit om de vuurwerkshow te verplaatsen, genomen is zonder enig overleg met de organisatie van het vreugdevuur Scheveningen? Zo ja, bent u met de PVV van mening dat dit geen schoonheidsprijs verdient?

5. Kunt u gespecificeerd aangeven waarom de vuurwerkshow verplaatst wordt? Zo neen, waarom niet?

6. Kunt u aangeven of de veiligheidseisen zijn aangescherpt, aangezien de vuurwerkshow afgelopen jaren wel op deze locatie kon en mocht plaatsvinden?

7. Bent u bereid zich in te zetten om de vuurwerkshow daar te laten plaatsvinden waar het afgelopen jaren ook was; namelijk bij het Scheveningse vreugdevuur? Zo neen, waarom niet?

8. Bent u met de PVV van mening dat de gemeente haar uiterste best moet doen om het vreugdevuur van Scheveningen, inclusief de vuurwerkshow, te behouden als mooie traditie van onze stad? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hiertoe ondernemen?

Namens de Partij Voor de Vrijheid,

Andre Elissen

* https://www.omroepwest.nl/nieuws/3520827/Vreugdevuur-Duindorp-gaat-door-Scheveningen-trekt-de-stekker-eruit
** https://www.facebook.com/vreugdevuur.scheveningen/posts/1572640089459258

Beantwoording schriftelijke vragen:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5807464/1/RIS297879%20Beantwoording%20SV%20%20Red%20vreugdevuur%20Scheveningen%20en%20vuurwerkshow

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube