SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 27 september 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende aanvullende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht ‘Onduidelijk waarschuwingssysteem trams vaak oorzaak ongevallen’ en het daaraan ten grondslag liggende rapport?*

2. Kan het college aangeven op welke trajecten/plekken in de stad de meeste ongelukken gebeuren met trams? Zo ja, kan het college daarbij aangeven om wat voor type aanrijdingen het gaat (met fietser, voetganger, auto, enz.)? Zo neen, waarom niet?

3. Kan het college aangeven hoeveel tram waarschuwingsinstallaties de afgelopen vijf jaar een defect hadden en hoe lang de systemen daardoor buiten gebruik waren? Graag een overzicht per jaar. Zo neen, waarom niet?

4. Zijn er locaties in Den Haag waar de tram waarschuwingsinstallaties vaak of regelmatig defect zijn? Zo ja, welke plekken in de stad betreft het?

5. Is de wethouder bereid om alle waarschuwingssystemen in Den Haag onmiddellijk te controleren om er zeker van te zijn dat alle systemen werken voor de donkere winterdagen? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid alle acties/maatregelen te nemen n.a.v. de uitkomsten van het rapport t.b.v. de verkeersveiligheid in Den Haag? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u uiteenzetten wat u gaat doen?

Namens de Partij Voor de Vrijheid,

Tim Vermeer

* https://www.ovpro.nl/tram/2017/09/26/onduidelijk-waarschuwingssysteem-trams-vaak-oorzaak-ongevallen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202017-39


Beantwoording schriftelijke vragen:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5927698/1/RIS298011%20Beantwoording%20%20SV%20Waarschuwingssysteem%20trams%20veroorzaakt%20vaak%20ongelukken

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube