Donderdagavond 5 oktober vond er weer een Raadsvergadering plaats. Hieronder kun je de standpunten van de PVV teruglezen.

Interpellatie PVV over terugkeer bewoners Hoog Lindoduin te Scheveningen
Binnenkort gaat woningcorporatie Vestia Hoog Lindoduin aan de Scheveningse Weg grondig renoveren. Hierdoor worden de veelal oudere bewoners gedwongen om hun woning -buiten hun schuld om- te verlaten. Eerder dit jaar heeft de PVV zich al hardgemaakt voor een terugkeergarantie: bewoners moeten - als zij dat willen - terug kunnen keren naar hun woning. En niet onbelangrijk, onder dezelfde condities. Echter bereikten afgelopen week onze fractie berichten dat er nog steeds bewoners zijn die in grote onzekerheid zitten. Veel van de bewoners wonen hier al jaren en zijn niet alleen gehecht aan hun woning, maar ook aan hun geliefde Scheveningen. De PVV vindt het belangrijk dat er voor de bewoners snel duidelijkheid komt. Daarom heeft de PVV-fractie een interpellatie aangevraagd en twee moties ingediend: één die nogmaals verzoekt om een terugkeergarantie onder dezelfde condities en één die verzoekt om hulp en middelen voor de bewoners om daadwerkelijk terug te kúnnen keren. Tot genoegen van de PVV is de terugkeerregeling nogmaals door de wethouder toegezegd, maar tot groot ongenoegen zal dat niet onder dezelfde condities en zonder verhuisvergoeding voor de terugkeer zijn.

Principebesluit aandeelhouderschap Eneco gemeente Den Haag
Tijdens de Raadsvergadering is er langdurig gesproken over het wel of niet verkopen van de aandelen van Eneco door de gemeente Den Haag. Eneco is per 31-01-2017 gesplitst in een netwerk- en een energiebedrijf. Alle 53 gemeentelijke aandeelhouders moeten voor 31-10-2017 een principebesluit nemen aangaande de invulling van het toekomstig aandeelhouderschap van het energiebedrijf Eneco. Tijdens de Raad lag er een voorstel van het college voor tot verkoop van de aandelen. PVV-Raadslid Tim Vermeer was duidelijk tijdens het debat: ‘We moeten de kip met de gouden eieren niet zomaar slachten.’ Daarnaast vindt de PVV dat Eneco in Nederlandse handen moet blijven. Omdat er geen garanties zijn en/of zijn te geven dat Eneco na de verkoop van de aandelen daadwerkelijk Nederlands blijft, heeft de PVV tegen de verkoop van de Haagse aandelen gestemd. Daarmee was er een meerderheid om de Haagse Eneco-aandelen niet te verkopen.

Parkeerbeleid
Vooraf aan de bespreking van het parkeerbeleid van het college waren er vele insprekers die zich uit spraken tegen de invoering van het betaald parkeren in het Statenkwartier, het Geuzenkwartier en de Scheveningse Haven. Ondernemers in de Scheveningse Haven vrezen dat betaald parkeren de bedrijvigheid in de haven om zeep helpt. Bewoners achten het door het nieuwe beleid straks onmogelijk om bezoek uit te nodigen of een feestje te geven. Daarnaast is er onvoldoende overleg geweest met de ondernemers en bewoners, terwijl afgesproken was om dat vooraf te doen. Als het aan de PVV ligt, moet het parkeerbeleid van dit college zo snel mogelijk van tafel. Het betaald parkeren spreidt zich als een olievlek over Den Haag uit onder de leiding van dit stadsbestuur. Dit beleid houdt niets meer in dan een lastenverzwaring voor de automobilist en daar is onze fractie fel tegen gekant. De PVV-fractie heeft daarom tijdens de Raadsvergadering een motie ingediend die het college oproept te stoppen met het invoeren van betaald parkeren in heel Den Haag. De PVV is van mening dat het college moet zoeken naar alternatieven om de parkeerdruk te verlagen daar waar dat nodig is, zoals de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen.

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube