Den Haag, 12 oktober 2017

Eind april heeft een groep krakers haar intrek genomen in twee panden aan het Spui in de Haagse binnenstad. Bijna een half jaar later zijn de gekraakte panden nog steeds niet ontruimd, terwijl kraken een strafbaar feit is.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende aanvullende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad:

1) Bent u bereid het pand per direct of zo spoedig mogelijk te ontruimen en de volledige kosten daarvan (inzet hulpdiensten, politie, huur materieel, etc.) te verhalen op de krakers? Zo nee, waarom niet?

2) Bent u bereid te controleren en tevens navraag te doen bij de eigenaar of er naast het strafbare kraken nog andere strafbare feiten zijn gepleegd (o.a. vernieling, diefstal, etc.) en deze feiten en verdachten, desnoods ambtshalve, te vervolgen? Zo ja, welke feiten en wat is omvang van de schade? Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Vrijheid,

Andre Elissen en Daniëlle de Winter

Beantwoording schriftelijke vragen:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5987403/1/RIS298138%20Beantwoording%20SV%20Krakers%20Spui

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube