Voorzitter, vandaag bespreken we de begroting 2018-2021. De laatste begroting van deze gemeenteraadsperiode en gelukkig, de laatste begroting van dit college. Een vechtcollege dat zich puffend en krakend richting de eindstreep beweegt.

Hoe staat Den Haag er eigenlijk voor zo’n vier maanden voor de verkiezingen? Wat heeft het college gedaan en gaat zij nog doen?

Voorzitter, het begon 4 jaar geleden zo goed. De Hagenaar sprak zich massaal uit tegen het stukslaan van gelden in krachtwijken, multikul en een peperduur Spuiforum. De anti-Spuiforum partijen haalden samen een meerderheid van de stemmen, en even leek er ook een einde te komen aan de vesting die bewoners van de regenten scheidt.

De Haagse Stadspartij snelde zich over de neergehaalde vestingsbrug en vond haar weg naar de regentenkamer. Even leek de regentenkamer dan ook ‘gekraakt’ door Joris Wijsmuller. Maar toen hij plaatsnam op de stoel van zijn voorganger, wethouder Norder, en de warmte van het pluche voelde, zag hij dat het goed was. Een bedrag van bijna 200 mln. euro, dat had kunnen worden gebruikt voor lastenverlichting, ging alsnog naar een cultuurpaleis. Een cultuurcomplex dat volgens de wethouder beter en goedkoper zou worden dan zijn voorganger.

Voorzitter, ondertussen weten we allemaal dat het cultuurcomplex niet beter of goedkoper is. Het cultuurcomplex is een zinkend schip. En iedereen die nu nog aan boord blijft laat Den Haag moedwillig afstevenen op een financieel en bouwkundig drama: Tivoli 2.0. Toen mijn fractie vroeg om een kostenvergelijking tussen het oude en het nieuwe gebouw, antwoordde de wethouder: “dit acht ik niet zinvol”. Ook zei hij dat de raad alle cijfers heeft en dat daar niets aan is veranderd. Uit de brief die we gisteren hebben ontvangen blijkt echter iets heel anders. Was de wethouder vorige week nu wel of niet op de hoogte van deze ontwikkelingen?

Het niet, onvolledig of onjuist informeren van raadsleden is wat de PVV betreft een zeer kwalijke zaak. En voordat het financieel helemaal de spuigaten uitloopt, moet er een onderzoek komen naar het hele proces. Naar de financiën, de exploitatie en de informatievoorziening aan de raad. En die mening wordt gedeeld door de oppositie: Samen met de ChristenUnie, GL en PvdD zijn wij van mening dat het voor ons als raadsleden – met alle wijzigingen – niet meer mogelijk is om onze controlerende taak uit te oefenen. Als oppositie, en met steun van de SP, zijn wij dan ook tot de volgende moties gekomen:

- Motie Raadsenquete Onderwijs- en Cultuurcomplex
- Motie Onderzoek Rekenkamer Den Haag Onderwijs- en Cultuurcomplex

Voorzitter, naast het OCC zijn er meer dossiers die de boel op scherp zetten. Het college van B&W probeert met alle macht de kikkers in de kruiwagen te houden en dat is niet makkelijk. De gemiddelde roeiboot is met 1 peddel beter te sturen dan de leden van de coalitie. De komst van Legoland betekende zelfs bijna het einde van dit college. Bij Madurodam ging het al niet veel anders. Heel verrassend is dit niet, want er komen weer verkiezingen aan. En dat zorgt voor paniek. Want wat is er eigenlijk nog over van de beloften uit 2014? Was dit college net zo slecht, of nóg slechter dan het vorige college?

De VVD vond het pak slaag dat zij kreeg tijdens de laatste verkiezingen kennelijk nog niet genoeg en omarmde de komst van duizenden statushouders naar deze stad. Stoere taal tijdens de commissiedebatten, maar als het erop aan komt stemmen zij braaf met de plannen in. En terwijl de VVD, maar al te graag benoemt dat zij landelijk de voorrangsregel voor statushouders hebben geschrapt, houden zij deze lokaal gewoon in stand. Sterker nog, de VVD wil de voorrangsregel nu uitbreiden voor leraren. De Hagenaar mag dus wéér achteraan de rij aansluiten. Nu de VVD óók nog heeft aangegeven een duurzame en groene koers te willen inzetten kunnen zij zich net zo goed aansluiten bij de Haagse D66. Het wachten is dan op een plan voor gesubsidieerde banen voor statushouders, zodat er van het 10.000 banenplan van D66 ook nog iets terecht komt. Want hoe zat er daar ook alweer mee? Onder leiding van dit college zijn de werkloosheidscijfers namelijk nog steeds belabberd. Het aantal bijstandsgerechtigden is niet af maar toegenomen. En met een groei van meer dan 10.000 ten opzichte van 2010. Komt die 10.000 toch nog ergens terug!

Dan voorzitter, is er nog een D66 wethouder die haar cijfers niet helemaal op orde lijkt te hebben als het gaat om onderwijs. Zo lazen we vorige week in het AD. Dit gegoochel met cijfers geeft allemaal weinig vertrouwen. Daarom voorzitter, zal de PVV wel even helpen met wat cijfers en feiten die wat zeggen over de stad (met als toevoeging dat we er voor nu maar vanuit gaan dat andere cijfers in de begroting, wél kloppen natuurlijk): Laten we begin met islam. Tot dit jaar kwam dit woord eigenlijk alleen maar voor in subsidielijsten, maar nooit in de begroting.

Dit jaar heeft het college voor het eerst besloten om het woord islam toe te voegen aan de begroting. Sterker nog voorzitter, islam komt dit jaar zelfs wel 3 keer voor! Een verbetering van 300%! Ik citeer:

1: “In de stad onderhouden we intensief contact met verschillende islamitische organisaties, waaronder moskeeën.”
2: “Binnen de verschillende netwerken gaat het niet alleen om radicalisering en jihadisme, maar ook over een betere positie van jongeren, de aanpak van discriminatie en islamofobie”.
3: “Het Gemeentemuseum heeft islamitische kunst in de planning.”

De islamisering van Den Haag gaat dus gestaag door. En dat is geen nieuws op zich, maar het is wel prettig dat het college dit nu wat transparanter opschrijft.

Voorzitter, de PVV is van mening dat dit college zich in moet zetten voor de deislamisering van deze stad. Zij moet stoppen met het samenwerken en subsidiëren van salafistische organisaties en moskeeën. Voor islamitische haatpredikers staan de stadspoorten momenteel wagenwijd open. Zij werken niet alleen de integratie tegen, maar prediken haat en roepen op tot geweld, hetgeen strafbaar is. Als het college zich daadwerkelijk wil profileren als internationale stad van vrede en recht dan moet zij beginnen bij de veiligheid van de mensen in eigen stad. De PVV dient daartoe de volgende moties in:

- Motie Deislamisering prioriteit gemeentelijk beleid
- Motie Stop samenwerking met moskeeën waar haatpredikers actief zijn of actief ziijn geweest

Voorzitter, het vinden van een woning in Den Haag is een bijna onmogelijke opgave. Starters moeten gemiddeld 4,5 jaar wachten op een huurwoning. Zorgwoningen voor ouderen komen nog nauwelijks van de grond. De Hagenaar kan jaren wachten op een betaalbare huurwoning en mag achteraan aansluiten.

Voor statushouders is echter niets te gek. Dit college spaart kosten nog moeite om duizenden statushouders een woning en een uitkering te geven. Zij gaf 4 miljoen euro uit aan het verbouwen van woningen voor statushouders. Woningen die daardoor niet meer beschikbaar zijn voor gezinnen, starters en ouderen. En uitkeringen, die opgehoest mogen worden door de hardwerkende Hagenaar.

Voorzitter, wanneer gaat dit college nu eens zorgen voor de eigen inwoners? Voor hun woongenot en kwaliteit van de leefomgeving? Hoe gaat dit college zorgen dat starters en gezinnen deze stad straks niet massaal verlaten, omdat ze hier geen woning kunnen vinden?

De PVV wil de voorrangsregel voor statushouders schrappen, zodat de Hagenaar ook ooit nog een kans heeft op een woning. Ook vinden wij dat de kwaliteit van de leefomgeving en het woongenot van het huidig aantal inwoners boven de groei moet staan. Den Haag raakt ondertussen zo vol dat er in de toekomst alleen nog maar in de hoogte kan worden gebouwd. Het liefst zo hoog mogelijk, én duurzaam, én sociaal én zonder parkeerplaatsen. Het droombeeld van veel partijen in dit huis, maar een nachtmerrie voor de PVV Daartoe dienen wij de volgende moties in:

- Motie Voorrangsregel statushouders bij toewijzing sociale huurwoning schrappen
- Motie Kwaliteit leefomgeving en woongenot belangrijker dan groei

Voorzitter, niet alleen het woongenot is belangrijk, maar ook de bereikbaarheid van een stad is belangrijk wanneer je bewoners aan een stad wilt binden. De automobilist brengt ieder jaar €20 miljard aan belastingen en heffingen in het laatje. (landelijk) Daar zijn de parkeerkosten niet eens in meegenomen. Om de ambities van de MRDH te kunnen betalen is er 1 miljard (!) extra nodig per jaar. De nieuwe regering zal hier waarschijnlijk maar een deel aan bijdragen. De toekomstplannen voor het OV in Den Haag zijn op deze manier dus onbetaalbaar. Ook blijft dit college het betaald parkeren, maar uitbreiden ondanks felle protesten. Zowel op Scheveninge als rondom de Haagse Markt, komen bewoners en ondernemers in verzet. Draagvlak of geen draagvlak, het college gaat gewoon door met de invoering van betaald parkeren. De auto als melkkoe en de automobilist als grote vervuiler. Voorzitter, de PVV is van mening dat autobezit niet moeten worden aangepakt, maar moet worden gefaciliteerd. Zorg vol voldoende parkeerplaatsen en een goede doorstroming. Verstrek de eerste parkeervergunning gratis! De PVV dient daartoe de volgende motie in:

- Motie Gratis eerste parkeervergunning

Voorzitter, niet alleen automobilisten zijn de sigaar bij dit college, ook huizenbezitters kunnen hun borst natmaken. Dit college slaat namelijk door in zijn duurzaamheidswaanzin. Den Haag wil in 2040 een klimaatneutrale stad worden. Om die ambitie waar te maken is zo’n €4.7 miljard nodig. Deze kosten zullen hoofdzakelijk door huizenbezitters en andere actoren moeten worden opgehoest. Het college heeft deze gelden namelijk niet. De PVV gaat niet mee in deze hysterie, die autobezitters de stad uit pest en huizenbezitters op kosten jaagt.

De PVV doet ook niet mee aan de hysterie van partijen in dit huis, die vlak voor de verkiezingen ineens nog even voor sinterklaas willen spelen. En sinterklaas kwam notabene al vroeg dit jaar! Niet al te lang geleden deelde hij nog gratis smartphones uit! Voorzitter, het is te gek voor woorden! De PVV kiest liever voor lastenverlichting. Al jaren pleitten wij voor het afschaffen van bijvoorbeeld de toeristen – en honden- belasting. Toerisme is goed voor de ondernemers en dus voor de lokale economie. Ook hondenbezitters zijn ieder jaar een flink bedrag kwijt, omdat... ze hondenbezitter zijn. Een overbodige en achterhaalde belasting als je het ons vraagt. Wij dienen daartoe de volgende moties in:

- Motie Toeristenbelasting afschaffen
- Motie Hondenbelasting afschaffen

Dan voorzitter, de erfpacht. Nog zo’n belasting die wij het liefst zouden schrappen. Maar dat doen we vandaag niet. 1,5 jaar geleden is er namelijk door 2 partijen een initiatiefvoorstel ingediend met diezelfde strekking. Ik begon mijn inbreng al met een beschrijving van een college dat eigenlijk uit-bestuurd is en ik weet dat het dus trekken is aan een dood paard. Maar kan het college mij uitleggen, hoe het mogelijk is dat de indieners na 1,5 jaar nog steeds wachten op een antwoord? Zijn de onderlinge verhoudingen dan zó verzuurd, dat u het echt niet meer eens kunt worden? Wij horen graag van alle wethouders een reactie, zodat ze niet met 1 mond hoeven te antwoorden. Om het college nog eens extra aan te moedigen tot een antwoord, dienen wij de volgende motie in:

- Motie College moet zich aan spelregels houden bij het initiatiefvoorstel erfpacht

Voorzitter, Ik rond af. Over 4 maanden zijn er weer verkiezingen. Het wordt hoog tijd voor een nieuw college. Voor een frisse wind door het stadhuis. Den Haag weer als stad van de Hagenaar. Een stad waarin woning – en – werkzoekenden niet worden verdrongen door statushouders en arbeidsmigranten. Waar de auto niet de stad wordt uitgepest. Waar scholen en instellingen niet toegeven aan de islamitische cultuur, maar de nadruk leggen op Haagse en Nederlandse cultuur, normen en waarden. De stad van ADO Den Haag. Van vlaggetjesdag, een kerstfeest mét kerstboom en een sint met zwarte pieten. Dát voorzitter, is wat Den Haag nodig heeft.

Dank u wel!

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube